Yükleniyor
Yükleniyor...

Kullanım Sözleşmesi

TAHTA Kullanım Sözleşmesi Taraflar İşbu Tahta Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”),
www.tahtaapp.com adlı web sitesinin ve Tahta mobil uygulamalarının yaratıcısı ve her türlü
fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi olan Tahta Eğitim Ve Yazılım Limited Şirketi ile,
www.tahtaap.com web sitesinin ve Tahta mobil uygulamalarının içeriğinden ve
hizmetlerinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi kullanıcı arasında geçerli olup,
www.tahtaapp.com web sitesini ve/veya Tahta mobil uygulamalarını kullanmak, verilen
hizmetlerden ve sunulan içeriklerden yararlanmak için gereken hüküm ve şartları
düzenlemektedir. Tanımlar bu sözleşmede:
1. Tahta Eğitim: Tahta Eğitim ve Yazılım Limited Şirketi’ni
2. Tahta Hizmeti: tahtaapp.com adlı web sitesi ve Tahta mobil uygulamaları dahil olmak
üzere Tahta tarafından sunulan herhangi bir uygulama, içerik hizmetini,
3. Kullanıcı: Tahta hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
4. Eğitmen(Solver): Kullanıcılar tarafından gönderilen soruları cevaplayanları,
5. Hesap: Tahta Hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Kullanıcı hesabını,
6. İçerik: Kullanıcıların Tahta Hizmetine gönderdiği veya Tahta Hizmetinde paylaştığı
ve/veya gösterdiği tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller,
grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün
çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri,
7. Tahta Tarafları: Tahta çalışanları, müdürleri, görevlileri veya temsilcilerini ifade eder.
Giriş
1. Tahta Hizmetini kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı
tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Tahta Hizmetine eriştiğinizde
ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi
olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Tahta
Hizmetine erişmemeniz ve Tahta Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.
2. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Tahta Hizmetine
erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde
ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük
olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi
Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için
bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
4. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Tahta Hizmetinden velisinin onayı ve
vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.
5. Tahta eğitim ve öğrenim amaçlı dijital bir pazaryeridir. Tahta Hizmeti, Tahta
pazaryerine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.
6. Kullanıcılar aldıkları hizmet karşılığını satın aldıkları paketten düşülmesi kaydıyla
Tahtaya soru başına ücret veya Tahtaya aylık abonelik ücreti öder.
7. Tahta Hizmeti, test veya klasik veya her türlü soruların çözümünü düzenlemek ve
planlamak için Eğitmenler ile Tahta arasındaki anlaşma altında, Kullanıcılara mobil
uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur.
8. Tahta Eğitim, Kullanıcıya, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Tahta Hizmetine
erişim sağlamaktadır ve Tahta Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara
uyulmasına bağlıdır.
9. Tahta Eğitim, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak
değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin,
yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, Tahta
Eğitim, mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir
süre önce Kullanıcılara bildirimde bulunur.
10. Güncellenmiş Koşullar, Tahta Hizmetinde yayınlayarak Kullanıcılara bildirilebileceğini
ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Tahta Hizmetinin
kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının)
Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Kullanıcı kabul eder. Bu
yüzden, Tahta Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş
Koşulları gözden geçirmek Kullanıcının sorunluluğunuzdadır. Güncellenmiş Koşullar,
yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullarda belirtilen daha sonraki bir tarihte
yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Tahta Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da
Kullanıcıların kullanımını için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan
anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır.
Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu
11. Tahta Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap
aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.
12. Tahta, Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını
yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Tahta Hizmetine kayıt olurken,
Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm
bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları
için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder.
13. Kullanıcı, hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm
işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her
zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder.
14. Kullanıcı doğru, tam ve güncel hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının Tahta
Hizmetine erişimi ve Tahta Hizmetini kullanımını engellenebilir veya Tahta Eğitim akdedilmiş
olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir.
15. Kullanıcı, telefon numarasının değişmesi veya telefon hattının kapatılması
durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini
gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen telefon numarasına
gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.
Cayma Hakkı:
16. Tahta Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan her türlü aylık veya
özel olarak koşulları belirlenmiş farklı zaman dilimlerini kapsayan üyelik paketlerinin iptali
mümkündür. Üyelik paketi hiç kullanılmadığı takdirde 14 gün içerisinde iptali istenerek paket
ücretinin tamamı Kullanıcıya iade edilir. Paket dahilinde eğer herhangi bir soru sorulmuş ise
üyelik kullanımı mevcut olup üyelik ücretinin iadesi yapılmaz. 14 gün geçtikten sonra yapılan
üyelik iade talepleri geçersizdir.
17. Tahta Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan bir abonelik paketinin
sonlandırılması mümkündür. Abonelik paketi, talep alındığı gün sonlandırılır, geçerli olduğu
tarihe kadar kalan kullanım hakları devam eder ve iptal isteğini takip eden ayda otomatik
ödeme gerçekleştirilmez.
18. Apple App Store veya Google Play gibi platform kullanılarak yapılan her türlü paket
satın alma iptallerinde veya abonelik sonlandırmalarında, iptal başvurusu veya abonelik
sonlandırma Apple’a veya Google’a yapılır. Bu başvurularda Apple ve Google’ın iptal koşulları
ve kuralları geçerli olacaktır. Bu iptal veya abonelik sonlandırma başvurularında Tahta
Eğitim’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
19. İadeler satın alma yapılırken kullanılan ödeme yöntemine göre yapılır. İade işlemi
Tahta Eğitim tarafından yapıldıktan sonra ilgili ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından işleme
alınması zaman alabilir. Tahta Eğitim bu gecikmelerde sorumluluk kabul etmez.
Hesap Kullanımı İle İlgili Kurallar
20. Tahta tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, Kullanıcı sadece bir Hesaba sahip
olabilir.
21. Tahta tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, hizmetler münferiden
Kullanıcının kendi kullanımı için geçerlidir.
22. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların giriş bilgilerini istemeyeceğini, toplamayacağını ve
kullanmayacağını kabul eder.
23. Tahta Hizmetine girilmesini sağlayan doğrulama kodunun gizli tutulması Kullanıcının
sorumluluğundadır.
24. Kullanıcı, Tahta Hizmetine ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği değiştiremez, uyarlayamaz
ve kopyalayamaz. Kullanıcı, herhangi bir başka internet sitesinin veya uygulamanın, Tahta
Hizmetiyle veya Tahta Eğitim’le ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde
davranamaz, içerik oluşturamaz ve var olan içerikleri değiştiremez.
25. Kullanıcı, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici
veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Tahta Hizmetini, sunucularını veya Tahta Hizmetine
bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Kullanıcı, Tahta sayfalarının kullanıcıların
tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde
değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.
26. Kullanıcı, otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil,
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Tahta Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap
oluşturamaz.
27. Kullanıcı, başka bir Kullanıcının Tahta Hizmetini kullanmasını kısıtlamaya
çalışmayacağını ve bu Sözleşmenin veya diğer Tahta Eğitim koşullarının ihlal edilmesini teşvik
etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, başka bir Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından bu
Sözleşmenin veya diğer Tahta Eğitim koşullarının ihlal edildiğini öğrendiğinde derhal Tahta
Eğitim’i bilgilendireceğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu üçüncü kişilerin ihlaline olanak
sağlaması ve/veya ihlalden haberdar olduktan sonra Tahta Eğitim’e haber vermemesi halinde
ihlale iştirak etmiş sayılır.
28. Kullanıcılar tarafından gönderilen sorulara çözüm sunan Eğitmenler; öğretmen,
üniversite öğrencisi veya Tahta’nın değerlendirme kriterlerini karşılayan herhangi bir şahıs
olabilir.
29. Kullanıcının Hesabı üzerinden ilettiği sorular, her gün 9:00 ve 23:00 saatleri arasında
çözüm için işleme alınır. Bu saatler dışında gelen sorulara, eğitmen ağının erişilebilir olmasına
bağlı olarak çözüm sunulabilir. Eğer 23:00 ve 9:00 arasında bir çözüm sunulamamışsa bir
sonraki gün çözüm için işleme alınır.
30. Tahta, Kullanıcılara en kısa sürede kaliteli çözüm sunan bir hizmeti amaçlamakla
beraber, standart sorularda Kullanıcılar tarafından gönderilen soruların ne kadar sürede
çözüleceğiyle ilgili bir teminatta bulunmaz.
31. Eğer sorulan sorunun cevabı yanlış verildiyse bu durumda öğrenci Hesaptan söz
konusu soru için düşülen soru hakkının Hesaba iade edilmesini talep edebilir ve söz konusu
yanlış cevaplanan sorunun doğru cevabı Kullanıcıya ücretsiz olarak iletilir. Kullanıcı ilettiği bir
sorunun yanlış çözüldüğünü düşünmesi halinde, bildirim ve ücret iadesi istemleri için
uygulamada çözümün yanlış olduğunu raporlayabilir veya tahtaapp@outlook.com e-posta
atabilir.
32. Kullanıcının herhangi bir şekilde Tahta Hizmeti uygulamaları ve/veya internet sitesi
üzerinden ve diğer başka bir yöntemle kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta
adresi, sosyal ağ kullanıcı adı gibi) paylaşması yasaktır. Ayrıca, Kullanıcı diğer Kullanıcıların
iletişim bilgilerini de, gerek Tahta Hizmeti üzerinden gerekse diğer başka bir yöntemle
istemeyeceğini veya başka herhangi bir şekilde elde etmeye çalışmayacağını taahhüt eder.
33. Kullanıcının telefon numarasını ve telefonunu birlikte değiştirmesi durumunda eski
Hesabına kayıtlı e-posta adresine gönderilecek olan mesaj üzerinden Kullanıcı, eski hesabını
yeni hesabına taşıyabilir.
34. Belli abonelik paketlerinde sunulan Rehberlik hizmeti, yine pazaryeri modeliyle
işlemekte olup, Tahta Eğitim sunulan öneri ve içeriklerle ilgili sorumluluk kabul
etmemektedir. Buna rağmen kullanıcıların gönderdiği soruların, öneri ve içeriklerin herhangi
bir 3.şahsın fikri haklarını ihlal etmesi durumunda ve/veya Tahta Eğitim’in herhangi bir adliidari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm
bedel kullanıcıdan tazmin ve tahsil edilecektir.
İçerik İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu
35. Kullanıcı tarafından Tahta Hizmetine gönderilen içeriklerden tamamen Kullanıcı
sorumludur.
36. Kullanıcı, Tahta Hizmeti aracılığıyla alakasız, şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren,
ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka
İçerikler yüklemeyeceğini taahhüt eder.
37. Kullanıcı, Eğitmen, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta
bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, suiistimal, taciz, tehdit veya
taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Tahta Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka
herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik
numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri
dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.
38. Kullanıcı, soru dışı bir içerik göndermesi durumunda ortada bir soru olmadığı için
çözüm gönderilmeyeceği, Eğitmenin zamanını almasından ötürü hizmet karşılığı ücretin
Hesabından düşüleceğini kabul eder.
39. Kullanıcı, Tahta Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul
eder. Kullanıcı, Tahta Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil,
ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve
düzenlemelere uymayı kabul eder.
40. Tahta Hizmetindeki İçerikler otomatik yöntemlerle taranamaz, çekilemez, ön belleğe
alınamaz veya başka bir şekilde (Tahta Eğitim’in açık izniyle bir arama motoru tarafından
kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde)
erişilemez.
41. Tahta Eğitim, Tahta Hizmetinde veya Tahta Hizmeti aracılığıyla Kullanıcılar tarafından
paylaşılan İçeriklerin mülkiyetini almaz. Bunun yerine, Kullanıcı, Gizlilik İlkelerinde bulunan ve
3. bölüm (“Bilgilerinizin Paylaşılması”), 4. bölüm (“Bilgilerinizi Nasıl Depoluyoruz”) ve 5.
bölüm (“Bilgileriniz Hakkındaki Seçimleriniz”) dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
Tahta Hizmetinin Gizlilik İlkesine tabi olmak üzere, Tahta Hizmeti üzerinde veya aracılığıyla
paylaştığı İçeriklerin kullanımı için Tahta Eğitim’e işbu belgeyle münhasır olmayan, bedeli
tamamen ödenmiş ve telifsiz, devredilebilir, alt lisans verilebilir, uluslararası bir lisans tahsis
eder.
42. Bu durumda Kullanıcı: (i) Tahta Hizmetinde veya Tahta Hizmeti aracılığıyla paylaştığı
İçeriklerin sahibi olduğunu veya işbu Sözleşmede belirtilen hakları ve lisansları verme hakkına
sahip olduğunu; (ii) Tahta Hizmetinde ve Tahta Hizmeti aracılığıyla İçeriklerin paylaşılmasının
ve kullanılmasının, gizlilik hakları, kişilik hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri
mülkiyet hakları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü tarafın
haklarını irtikâp veya ihlal etmeyeceğini; (iii) Tahta Hizmetinde veya Tahta Hizmeti aracılığıyla
paylaştığı İçerikler yüzünden ödenmesi gereken her tür telif ücretini, harçları ve diğer her tür
bedeli ödemeyi kabul ettiğini ve (iv) bulunduğu yargı bölgesinde işbu Sözleşmeyi kabul etmek
için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan ve kabul eder.
43. Kullanıcı, bir İçerik veya bilgi paylaştığında, Tahta Eğitim’e ve soruyu çözecek
Eğitmenlere uygulamanın ilerideki diğer hizmetlerinde kullanımı için erişim ve kullanım izni
vermiş olur.
44. Soru Havuzu’nda görülen içeriklerin doğruluğu, sınıflandırması, kalitesi ve önerilen
zorluk seviyesi Kullanıcı ve Eğitmen’in sorumluluğunda olup Tahta Eğitim hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir.
45. Tahta Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve Tahta Hizmetinde
reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Kullanıcı, Tahta Eğitim’in bu tür reklam ve tanıtımları
Tahta Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini
işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz
değiştirilebilir.
46. Kullanıcı, Tahta Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden Tahta Eğitim’in sorumlu olmadığını
kabul eder. Tahta Eğitim’in herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya
kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerin işbu Sözleşmeyi ihlal
etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu Kullanıcıya aittir.
47. Tahta Hizmetinin Gizlilik İlkelerinde aksi belirtilmediği sürece, Kullanıcı ile Tahta
Eğitim arasındaki hiçbir İçerik gizli ve tescilli olmayacaktır. Kullanıcının paylaştığı İçeriklerin
kullanımı veya ifşası nedeniyle Tahta hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır ve bunların
kullanılması, paylaşılması veya paylaşılmaması nedeniyle Tahta Eğitim’in herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, Tahta Eğitim’le ilişkisinin gizli, güvene dayalı veya başka
bir şekilde özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik göndermeye karar vermesinin,
İçeriklere ilişkin olması dâhil, Tahta Eğitim’i üçüncü kişilerden veya genel halka dâhil olan
insanlarınkinden farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul eder ve onaylar. İçeriklerin hiçbir
bölümü Tahta Eğitim tarafından hiçbir güvenlik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır ve Tahta
Eğitim İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacaktır.
Tahta Eğitim İçerikleri ve Telif Hakları
48. Tahta Hizmeti’ne ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar üzerindeki her türlü hak ve lisans
Tahta Eğitim’e ait olup, Kullanıcıya Tahta Hizmetine giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans
verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme veya Tahta Eğitim ile Kullanıcı arasındaki hiçbir
diğer sözleşme tahtında Kullanıcıya lisans verildiği anlamına gelebilecek bir hüküm
bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir. 36, 37 ve 39.maddelerde yer alan taahhütlere
rağmen bu taahhütlere aykırı hareket eden ve herhangi bir tür ve şekilde Tahta Eğitim’in
tazminat ödemesine veya sorumlu tutulmasına neden olan kullanıcı, Tahta Eğitim tarafından
yazılı olarak talep edilmesini müteakip üç işgünü içerisinde kendisinden istenen miktarı faizi
ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
49. Tahta Hizmetinde, Tahta Eğitim’e ait veya Tahta tarafından lisanslı olan içerikler
bulunabilir (“Tahta Eğitim İçerikleri“). Tahta Eğitim İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent,
ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve Kullanıcı ile Tahta Eğitim arasında, Tahta
Eğitim İçeriklerinin ve Tahta Hizmetinin tüm hakları Tahta Eğitim’e aittir. Kullanıcı, Tahta
Eğitim İçeriklerine dâhil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası
veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve
Tahta Eğitim İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak,
türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak,
dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde
istismar etmeyecektir.
50. Tahta adı ve logosu Tahta Eğitim’in ticari markalarıdır ve Tahta Eğitim’ten önceden
yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.
Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Tahta Eğitim’in hizmet
markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden Tahta Eğitim’den
yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.
51. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya açık yazılı izin verilmediği
takdirde, Kullanıcı, Tahta Eğitim yazılımını kısmen veya tamamen değiştiremez, türevlerini
oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kodu kopyalamaya
çalışamaz.
52. Kullanıcı, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi Tahta Eğitim
yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha
fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler
indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.
53. Tahta Eğitim, özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli
olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği,
bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni,
fikirlerin Tahta Eğitim’in bağımsız olarak geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu fikirlere benzer
olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, Tahta
Eğitimden talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde
aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. Bu ilkeye rağmen Kullanıcı, Tahta
Eğitim’e içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermesi halinde, Tahta Eğitim’in
bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama
dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda Kullanıcıya
karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest
olduğunu kabul eder.
Ücret
54. Abonelikler aboneliğin gerçekleştirildiği platformda belirtilen ücret ve kapsamda
sunulmaktadır.
55. Abonelik ücreti aylık olarak Kullanıcı’nın belirttiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak
alınmaktadır. Kullanıcı aboneliğini sonlandırmadığı sürece kullanıcının abone oluşunun ay
dönümlerinde aboneliği aylık ücret karşılığında yenilecektir.
56. Websitesi abonelik ücreti mevcut eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar Kullanıcı’nın
aboneliğe başladığı tarihte kabul ettiği miktarda devam eder. Abonelik ücreti yeni eğitim ve
öğretim yılının Eylül ayı itibarıyla yeni ücretler üzerinden güncellenir.
57. Websitesi üzerinden başlatılan abonelik paketinin farklı bir ücretli abonelik paketiyle
değiştirilmesi durumunda, mevcut soru sorma hakları bir sonraki pakete devreder ancak
devreden soru adedi bir önceki paketin bitiş süresine kadar geçerlidir.
58. Tahta Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm veri ücretlerinden Kullanıcı
sorumludur. Tahta Hizmetlerinin Kullanıcı dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak
olup, bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından
doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.
59. Tahta Eğitim, yegâne takdir yetkisi altında Tahta Hizmetinin veya Tahta Eğitim
tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için masrafları tesis etme,
kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Tahta Eğitim paket ve/veya abonelik
fiyatlarında herhangi bir zaman diliminde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerden geçmiş
paket ve/veya abonelik alımları olumlu veya olumsuz etkilenmez. Ek olarak, belirli coğrafi
alanlarda ve derslerde uygulanan masrafların, Tahta Hizmetinin yüksek talep dönemlerinde
önemli ölçüde artabileceği taraflarca kabul edilmiş ve mutabık kalınmıştır. Tahta Eğitim,
Kullanıcının bilgisi dâhilinde olsa dahi Hesabı altında oluşan Kullanıcının sorumlu olacağı
masraflar veya bunlarla ilgili miktarlar, uygulanabilecek masraflar hakkında Kullanıcıyı
bilgilendirmek için makul çabayı gösterir. Tahta Eğitim zaman zaman aynı veya benzer Tahta
Hizmetleri için, promosyon teklifleri ve indirimlerle farklı masraflarla sonuçlanabilecek
fırsatları belirli Kullanıcılara sağlar ve Kullanıcıya sunulduğu sürece, hizmetlerin kullanımı ya
da Kullanıcıya uygulanan masrafların üzerinde hiçbir etkisi olmadan bu tip promosyon
teklifleri ve indirimleri Kullanıcı kabul etmiş olur.
60. Kullanıcı, promosyonların (i) hedef kitle ve amaç için ve yasal bir şekilde kullanılması
gerektiğini; (ii) açıkça Tahta Eğitim tarafından izin verilmediği sürece, çoğaltılamayacağını,
satılamayacağını veya herhangi bir şekilde aktarılamayacağını veya genel kamuya açık
olmayacağını; (iii) Tahta Eğitim yükümlülük altına girmeden herhangi bir nedenle herhangi
bir zamanda Tahta Eğitim tarafından devre dışı bırakılmış olabileceğini; (iv) Tahta Eğitim’in
belli Promosyon Kodu için tesis ettiği belirli şartlara uygun olarak kullanılabileceğini (v) nakit
için geçerli olmadığını ve (vi) kullanımdan önce sona erebileceğini kabul eder. Tahta Eğitim,
Kullanıcının veya diğer bir Kullanıcının Promosyon kullanımında, promosyon kullanımı veya
amortismanında yanlışlık, hile, yasadışı durum tespit eder veya promosyon koşullarının ve bu
koşulların ihlaline inanır veya karar verirse kredileri ya da diğer özellikleri veya faydaları
kısıtlama veya indirim yapma hakkını saklı tutar.
61. Dönemsel olarak Tahta Hizmetine yeni üye olmuş kullanıcılara ücretsiz soru hakkı
tanınabilir. Tahta Eğitim’in, tanınan bu hakkı mevcut Kullanıcılara da yansıtma yükümlülüğü
yoktur.
62. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Kullanıcının sorumluluğu
altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri Tahta Hizmetlerine kablosuz
özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. Tahta Hizmetlerine ve ilaveten
güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve
güncellenmesi Kullanıcının sorumluğu altındadır. Tahta Eğitim, Tahta Hizmetlerinin veya
bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez.
Ek olarak Tahta Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından
doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. Tahta Eğitim söz konusu nedenlerle
yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
63. Tahta Eğitim’in kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle
Tahta Hizmeti’ne erişiminde aksaklıklar olması halinde, Tahta Eğitim en kısa sürede söz
konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle Tahta Hizmetlerine
erişimin aksaması nedeniyle Tahta Eğitim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Kullanıcı
kabul eder.
Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih
64. Tahta Eğitim, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Tahta Hizmetini sonlandırma,
erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Tahta Hizmetinin sonlandırılması durumunda
Tahta Eğitim’in sorumluluğu Kullanıcının paketinde kullanmadığı miktarla sınırlı olduğu,
başkaca hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve ikrar
olunmuştur.
65. Kullanıcı, Hesabını sonlandırmak istediği takdirde, Tahta Hizmetine giriş yapıp ayarlar
ekranından “Problem Bildir” seçeneğinden veya tahtaapp@outlook.com adresine talebini
açıklayan bir e-posta atarakTahta Hizmeti Hesabını sonlandırabilir. Tahta Hizmetine erişimin
sonlandırılması, fotoğraflara, yorumlara, sorulara iletilen cevaplara ve diğer verilere
Kullanıcının Hesabı üzerinden erişimin kapatılması anlamına gelmektedir, ancak bu bilgiler ve
veriler Tahta Hizmetinde kalmaya, ileride farklı hizmetler için Kullanıcı kimliğini açığa
çıkartmayacak şekilde kullanılmaya ve görünmeye devam edebilir.
66. Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün ihlali, Tahta Eğitim’in tamamen
kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kullanıcının,
Tahta Hizmetinde paylaştığı İçeriklerin Tahta Eğitim’in sorumluluğunda olmadığını ve
olamayacağını ve Tahta Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalabilecek risklerin tamamen
Kullanıcının sorumluluğunda olduğunu Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının, işbu Sözleşmenin
özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da Tahta Eğitim’i bir risk veya başka
bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Tahta Eğitim, Tahta Hizmetini
Kullanıcıya sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebilir.
67. Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal
sona erer.
68. Tahta Eğitim’in herhangi birinin Tahta Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme
hakkı saklıdır.
Sözleşmenin İhlali
69. Tahta Eğitim Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünü
ihlal ettiğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediğinde, İçerikleri veya İçeriklerin
bulunduğu Hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, Tahta
Eğitim’in bu yönde herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının
ihlali sonucu Tahta Eğitim’in ve/veya üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Kullanıcı,
hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve zararı da tazmin edeceğini kabul ve
taahhüt eder.
Sorumluluk
70. Tahta Eğitim Eğitmenlerin uygunluk, doğruluk veya yetkinliğini garanti etmez.
Eğitmenlerin Kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını belirlemek yalnızca
Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Tahta Eğitim Kullanıcılar ve Eğitmenler arasındaki
uyuşmazlıklara dahil olmayacaktır. Tahta Hizmetini kullanarak üçüncü şahıs tedarikçilerini
kapsayan potansiyel güvensizlik, saldırı, küçüklere zararlı olması veya başka bir şekilde
Eğitmenler tarafından hizmetler kullanılarak düzenlenen veya planlanan durumların riski ve
takdiri Kullanıcıya ait olmak üzere, Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Tahta Eğitim’in
Eğitmenler ve Kullanıcılar arasındaki ilişkilere veya işlemlere bağlı veya mütevellit durumlarla
ilgili sorumluluğu bulunmaz.
71. Kullanıcının Tahta Hizmetinin diğer Kullanıcılarıyla çevrimiçi veya çevrimdışı
etkileşimleri tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Tahta Eğitim’in
Kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder. Tahta Eğitim’in
Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme veya bunlara müdahale etme hakkı saklıdır,
ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, İçerikleri veya her türlü kişisel ya
da diğer bilgileri gönderirken, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sağduyulu ve özenli
davranmalıdır.
72. Tahta Hizmetinden alınan iletişimlerden üçüncü taraf internet sitelerine veya
özelliklerine bağlantılar verilebilir. Tahta Hizmetindeki görüntülerde veya yorumlarda da
üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar bulunabilir. Tahta Hizmetindeki
işlevler Tahta Hizmetiyle üçüncü taraf internet siteleri veya özellikleri arasında etkileşimler
olmasına izin verebilir. Buna Tahta Hizmetini ve Tahta Hizmetindeki Kullanıcı Hesabını
üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlayan uygulamalar dâhildir. Örneğin,
Tahta Hizmetinde bulunan bir özellik, Kullanıcının Tahta Hizmetinden İçerik paylaşmasına
veya İçerikleri bir üçüncü tarafla paylaşmasına olanak sağlayabilir ve bunlar söz konusu
üçüncü tarafın hizmetinde veya uygulamasında herkese açık olarak paylaşılabilir. Bu işlevi
kullanmak için genellikle Kullanıcının Hesabına üçüncü taraf hizmetinden giriş yapması
gerekir ve bu işlemi yaparken karşı karşıya kalınabilecek riskler tamamen Kullanıcının
sorumluluğundadır. Tahta Eğitim’in bu üçüncü taraf internet hizmetleri veya içerikleri
üzerinde kontrolü yoktur. Kullanıcı, Tahta Eğitim’in bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya
özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını açıkça kabul eder. Tahta
Hizmeti aracılığıyla bulunan üçüncü taraflarla aradaki iletişim ve ticari işlemler tamamen
Kullanıcı ile üçüncü tarafın arasındadır. Kullanıcı, Tahta Hizmetini veya Tahta Hizmetindeki
Hesabı üçüncü taraf hizmetleriyle bağlayan uygulamaları (her biri “Uygulama” olarak anılır),
tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve karşı karşıya kalabileceği risklerin tüm
sorumluluğunu alarak kullanmayı seçebilir ve söz konusu Uygulama Tahta Hizmetindeki
Kullanıcı Hesabıyla etkileşimde bulunabilir, bağlantı kurabilir veya Hesap bilgilerini
toplayabilir ve/veya alabilir. Kullanıcı, bu tür Uygulamaları kullanarak, aşağıdakileri kabul
etmiş olur: (i) Bilgi paylaşmak için bir Uygulama kullanılırsa, Tahta Hizmetindeki Hesapla ilgili
bilgiler paylaşılabilir, (ii) bir Uygulamanın kullanılması, kimliği belirleyen bilgilerin, Tahta
Eğitim bu bilgileri sağlamamış olsa bile, herkese açık biçimde ifşa edilmesine ve/veya
Kullanıcı ile ilişkilendirilmesine neden olabilir ve (iii) bir Uygulamanın kullanılması tamamen
Kullanıcının tercihine bağlıdır ve bundan kaynaklanabilecek riskler tamamen Kullanıcının
sorumluluğundadır ve Kullanıcının Tahta Eğitim’i Uygulamaya ilişkin hareketlerden doğacak
zararlara karşı tazmin etmesi gerekebilir.
73. Tahta Eğitim’in amacı Tahta Hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak
olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon
bağlantılarının ve/veya ekipmanlarının arızalanması nedenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla, Tahta Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Tahta Eğitim’in önceden
bildirimde bulunmaksızın Tahta Hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma
hakkı saklıdır. Tahta Hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı
dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Tahta Eğitim tarafından depolanmaya devam
edebilir. Buna bağlı olarak Tahta Eğitim, Kullanıcıya kendi İçeriklerini yedeklemesini tavsiye
eder. Başka bir deyişle, Tahta Hizmeti bir yedekleme hizmeti değildir ve Tahta Hizmetinden
İçerikleri yedeklemesi veya depolaması beklenemez. Tahta Hizmetlerinin değiştirilmesi,
durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda Tahta Eğitim’in
Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ayrıca İnternetin güvenlik
ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli
olmayabileceğini de kabul eder.
Garanti Reddi
74. Tahta Eğitim İçerikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Tahta Hizmeti
“olduğu gibi” ve “tüm hatalarıyla” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde,
Tahta Eğitim Taraflarından hiçbiri, (a) Tahta Hizmeti, (b) Tahta Eğitim İçerikleri, (c) Kullanıcı
İçerikleri veya (d) Tahta Eğitim’e veya Tahta Hizmeti aracılığıyla bilgi aktarılmasına ilişkin
güvenlik ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti veya destek vermemektedir.
Ayrıca Tahta Eğitim Tarafları işbu sözleşmede, pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygun
bulunma, ihlal etmeme, zapta karşı teminat, özel, ticaret, müdahalesiz kullanım, sistem
entegrasyonu ve bilgisayar virüsü içermeme garantileri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla açık veya zımni her tür garantiyi reddetmektedir.
75. Tahta Eğitim Tarafları, Tahta Hizmetinin hatasız veya kesintisiz çalışacağını, kusurların
düzeltileceğini veya Tahta Hizmetini sunan Tahta Hizmeti veya sunucusunun virüsler dâhil,
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zararlı bileşenler içermediğini beyan veya garanti
etmez. Tahta Eğitim Tarafları, tahta Hizmetinde bulunan bilgilerin (talimatlar dâhil) doğru,
eksiksiz veya kullanışlı olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Kullanıcı,
Tahta Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan risklerin kendisinin sorumluluğunda
olduğunu kabul eder. Tahta Eğitim Tarafları, Tahta Hizmetinin kullanılmasının herhangi bir
yargı bölgesinde yasal olduğu garantisini vermez ve Tahta Eğitim Tarafları bu tür garantileri
özellikle reddeder.
76. Kullanıcı, Tahta Hizmetine erişerek veya Tahta Hizmetini kullanarak, Tahta Hizmetine
eriştiği veya Tahta Hizmetini kullandığı tüm yargı bölgelerinde Tahta Hizmeti vasıtasıyla
gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin yasalara uygun olduğunu beyan ve garanti eder.
77. Tahta Eğitim Tarafları İçerikleri desteklemez ve İçeriklere dayanan veya İçeriklerden
kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar (gerçek, sonuç olarak ortaya çıkan, cezai veya diğer her
türlü), tazminat, yükümlülük veya diğer her tür sebepten doğan sorumluluk veya
yükümlülükleri özellikle reddeder.
Sorumluluğun Sınırlandırılması; Feragatname
78. Tahta Eğitim’in hiçbir koşulda Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak (a) Tahta
Hizmeti; (b) Tahta Eğitim İçerikleri; (c) Kullanıcı İçerikleri; (d) Tahta Hizmetinin kullanılması,
kullanılmaması veya Tahta Hizmetinin performansı; (e) Tahta Eğitim Taraflarının veya
emniyet birimlerinin Kullanıcının veya başka bir tarafın Tahta Hizmetini kullanmasına ilişkin
olarak yürüttüğü bir soruşturmayla bağlantılı her tür dava; (f) telif hakkı veya diğer fikri
mülkiyet hak sahipleriyle bağlantılı her tür dava; (g) Tahta Hizmetinin çalışmasındaki her tür
hata veya kusur veya (h) herhangi bir Kullanıcının bilgisayarı, mobil cihazı veya diğer ekipman
veya teknolojisinde meydana gelen kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işin durması,
sonuçlarda hata veya bilgisayar arızası veya hatalı çalışması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla herhangi bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama,
sahtekarlık, hata, kusur, ihmal, kesinti, arıza, çalışma veya aktarma gecikmeleri, bilgisayar
hattı veya ağ arızaları veya diğer her türlü teknik hatadan veya diğer hatalı çalışmalardan
kaynaklanan her tür hasar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunlarla ilgili olan
hiçbir kayıp veya hasar için yükümlülüğü yoktur.
79. Tahta Eğitim’in hareketleri veya kusurlarından kaynaklanan hasar veya kayıp olması
halinde, varsa, Kullanıcının uğradığı zararın telafi edilemeyeceğini veya Tahta Eğitim
Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, hizmet,
mülkiyet, ürün veya diğer içerikten faydalanmayı engelleyen bir mahkeme emri almaya hak
kazanma için yeterli olmadığını ve Tahta Eğitim Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol
edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, mülkiyet, ürün, hizmet veya diğer içeriğin
geliştirilmesini, üretimini, dağıtımını, reklamının yapılmasını, gösterilmesini veya bunlardan
faydalanmayı engelleme veya kısıtlama hakkının olmayacağını Kullanıcı kabul eder.
80. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden Tahta Eğitim sorumlu
değildir. Kullanıcı, Tahta Eğitim’i, direktörlerini, çalışanlarını ve aracılarını, bilinen veya
bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğu bir dava konusundan doğan veya
bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra ettiğini kabul eder.
Tazminat
81. Kullanıcı (i) Kullanıcı İçeriği veya Hizmet kullanımına erişimi; (ii) Bu Sözleşmenin ihlali
veya iddia edilen ihlali; (iii) fikri mülkiyet hakları, kişilik, gizlilik veya mülkiyet hakları dahil,
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahsın hakkının ihlali; (iv) her
tür düzenleyici, idari ve yasama kurumu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her
tür hükümet ve hükümet benzeri kurumun herhangi bir kanun, kural, düzenleme, yasa,
tüzük, hüküm veya talimatını ihlali veya (v) Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir yalan
beyan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir davranışı nedeniyle veya bununla
ilişkili olarak Tahta Eğitim’in karşı karşıya kalabileceği her türlü tazminat ve taleplere karşı
Tahta Eğitim’in zararını tazmin edeceğini kabul eder. Böyle bir talep karşısında, Kullanıcı,
Tahta Eğitim’i savunacağını (Tahta Eğitim’in talebi üzerine), beri kılacağını ve
yukarıdakilerden herhangi birine bağlı olarak (Tahta Hizmetinde doğrudan Kullanıcının
gerçekleştirdiği hareketler veya Kullanıcı adına gerçekleştirilen hareketler dahil) meydana
gelen veya bunlarla başka bir şekilde ilişkili olabilecek her tür makul avukatlık ücretleri ve
maliyetleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oluşabilecek her tür tazminat,
yükümlülük, hasar, kayıp, masrafı tazmin edeceğini kabul eder.
82. Kullanıcı, her türlü iddianın savunmasında Tahta Eğitim’in talep ettiği şekilde işbirliği
yapmayı taahhüt eder. Tahta Eğitim, Kullanıcının tazmin etmesine tabi olan her tür konunun
münhasır savunmasını ve kontrolünü yürütme hakkını saklı tutar ve Kullanıcı da önceden
Tahta Eğitim’den yazılı izin almadan hiçbir tazminat talebini karara bağlamayacağını kabul
eder.
Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması
83. Kullanıcı, Tahta Eğitim’le arasındaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya
çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen
yapamayacağını kabul eder.
Geçerli Yasa ve Yargılama Yeri
84. İşbu Kullanım Koşullarının, milletlerarası hukuk prensipleri dikkate alınmaksızın,
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetileceği, yorumlanacağı ve sonuçlandırılacağı, Tahta
Eğitim’in her türlü kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. Maddesi
anlamında kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.